ЗДО №7 "Берізка"
Вінницька область, Гайсинський район

Освітні програми, що реалізуються в закладі

 

Методична мета на 2022 - 2023 н.р.

Збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання.

Постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці.

Створення такого освітнього простору, де в повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.   

 

ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ  МИ ПРАЦЮЄМО

Програма "Дитина - про покоління "Альфа",  про дітей цифрової ери, які вирізняються інтелектуальною та емоційною своєрідністю.

Програма "Дитина" - про нову філософію педагогічної діяльності, у якій педагог - мотиватор особистісного розвитку дитини, а не хранитель стереотипів минувшини; про розвиток морального мислення; про сучасну гру і нові форми організації освітнього процесу; про нові форми співпраці з батьками; про підготовку до НУШ.

Зміст всіх розділів Програми "Дитина" спрямований на задоволення потреб дитини в її сьогоденні й водночас на формування обріїв майбутного через розвиток пізнавальних інтересів, емоційного інтелекту та комунікативних умінь. Пропонуються такі освітні завдання: формувати уявлення про соціапльно схвалювані якості особистості як загальнолюдські цінності; формувати емоційно-ціннісне ставлення до себе та до інших людей; спонукати дітей до експерементування, виявлення творчості, ініціативності; розвивати пізнавальний інтерес до розмаїття світу природи.

     

Логін: *

Пароль: *