ЗДО №7 "Берізка"
Вінницька область, Гайсинський район

Методична сторінка

 

Методична мета на 2022 - 2023 н.р.

 • збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання;
 • постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;
 • створення такого освітнього простору, де в повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.

ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ  МИ ПРАЦЮЄМО

Програма "Дитина - про покоління "Альфа",  про дітей цифрової ери, які вирізняються інтелектуальною та емоційною своєрідністю.

Програма "Дитина" - про нову філософію педагогічної діяльності, у якій педагог - мотиватор особистісного розвитку дитини, а не хранитель стереотипів минувшини; про розвиток морального мислення; про сучасну гру і нові форми організації освітнього процесу; про нові форми співпраці з батьками; про підготовку до НУШ.

Зміст всіх розділів Програми "Дитина" спрямований на задоволення потреб дитини в її сьогоденні й водночас на формування обріїв майбутного через розвиток пізнавальних інтересів, емоційного інтелекту та комунікативних умінь. Пропонуються такі освітні завдання: формувати уявлення про соціапльно схвалювані якості особистості як загальнолюдські цінності; формувати емоційно-ціннісне ставлення до себе та до інших людей; спонукати дітей до експерементування, виявлення творчості, ініціативності; розвивати пізнавальний інтерес до розмаїття світу природи.

       


У нашому дошкільному закладі для всебічного розвитку вихованців
працюють гуртки:

1. Екологічний гурток  «Таємниці довкілля»

МЕТА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ: усвідомлення дитиною нерозривної єдності світу природи і людини, розуміння причинно-наслідкових зв’язків у навколишньому світі, формування первинних понять про шляхи творення свого здоров’я, формування початку екологічного світогляду і культури.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ ГУРТКА:

 • Виховання гуманного ставлення до природи.
 • Формування системи екологічних знань та уявлень про природу.
 • Розуміння самоцінності природи.
 • Усвідомлення себе, як частини природи.
 • Виховання шанобливого відношення до всіх, без виключення видів, незалежно від наших симпатій і антипатій.
 • Розуміння взаємозв’язку і взаємозалежності в природі.
 • Розвиток вміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля, милуватися і захоплюватись ним. Підведення до розуміння неповторності і краси навколишнього світу.
 • Навчання азам екологічної безпеки.
 • Формування уміння раціонально використовувати природні багатства.
 • Формування емоційно-позитивного відношення до навколишнього світу.
 • Включення в посильну еколого – зорієнтовану діяльність.

 

2. ГУРТОК  З РОЗВИТКУ ТАНЦЮВАЛЬНО-РИТМІЧНИХ РУХІВ

Мета: задовольнити зацікавленість дітей у вибраному виді мистецтва,дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні.

Завдання:

 • надання початкової хореографічної підготовки;
 • виявлення схильності до продовження навчання;
 • естетичний розвиток дитини;
 • сприяння вихованню культури спілкування та правильної поведінки;
 • виховання вміння працювати в колективі;
 • розвиток психічних процесів – мислення,уяви,уваги та пам'яті;
 • прищеплення цікавості до занять хореографією.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях file:///C:/Users/%D1%81%D1%81%D1%81/Downloads/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_(1)%20(2).pdf

 

«Сучасне дошкілля під крилами захисту».

 https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu

 

Питання організації освітнього процесу у закладах освіти регламентовано листом МОН № 1/3371-22 від 06.03.2022  «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»;

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86062/

 

 

Логін: *

Пароль: *