ЗДО №7, ”Берізка”, Гайсин
Гайсинський район, Вінницька область

Методична сторінка

Методична мета на 2017- 2018 н.р.

 • збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання;
 • постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;
 • створення такого освітнього простору, де в повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.

ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ  МИ ПРАЦЮЄМО

Ключовими принципами навчання за ідейними орієнтирами Освітньої програми «Дитина» є такі багатоваріантності, реалізація якого передбачає спрямування дитини на пошук різноманітних варіантів правильного рішення, а не задоволення єдиним; радісного навчання, що вимагає створення доброзичливої, психологічно комфортної, позитивно забарвленої атмосфери, насиченої радістю відкриття, успішного розв'язання завдання; партнерства, взаємної зацікавленості, рівноправного кола дорослих і дітей, об'єднаного лише прагненням спільного пошуку й відкриття істини.


У нашому дошкільному закладі для всебічного розвитку вихованців
працюють гуртки:

1. Екологічний гурток  «Таємниці довкілля»

МЕТА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ: усвідомлення дитиною нерозривної єдності світу природи і людини, розуміння причинно-наслідкових зв’язків у навколишньому світі, формування первинних понять про шляхи творення свого здоров’я, формування початку екологічного світогляду і культури.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ ГУРТКА:

 • Виховання гуманного ставлення до природи.
 • Формування системи екологічних знань та уявлень про природу.
 • Розуміння самоцінності природи.
 • Усвідомлення себе, як частини природи.
 • Виховання шанобливого відношення до всіх, без виключення видів, незалежно від наших симпатій і антипатій.
 • Розуміння взаємозв’язку і взаємозалежності в природі.
 • Розвиток вміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля, милуватися і захоплюватись ним. Підведення до розуміння неповторності і краси навколишнього світу.
 • Навчання азам екологічної безпеки.
 • Формування уміння раціонально використовувати природні багатства.
 • Формування емоційно-позитивного відношення до навколишнього світу.
 • Включення в посильну еколого – зорієнтовану діяльність.

 

2. ГУРТОК  З РОЗВИТКУ ТАНЦЮВАЛЬНО-РИТМІЧНИХ РУХІВ

Мета: задовольнити зацікавленість дітей у вибраному виді мистецтва,дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні.

Завдання:

 • надання початкової хореографічної підготовки;
 • виявлення схильності до продовження навчання;
 • естетичний розвиток дитини;
 • сприяння вихованню культури спілкування та правильної поведінки;
 • виховання вміння працювати в колективі;
 • розвиток психічних процесів – мислення,уяви,уваги та пам'яті;
 • прищеплення цікавості до занять хореографією.

Логін: *

Пароль: *